Pozovite

Radovanović Dent

Radovanović Dent logo

Endodoncija

Šta je endodoncija?

Endodoncija predstavlja oblast stomatologije koja se bavi lečenjem kanala korena zuba i periapikalnih lezija (infekcije oko vrha korena zuba). Svaki zub ima jedan ili veći broj klanala koji u sebi sadrže nerv,arteriju i venu koji se zajedničkim imenom zovu pulpa zuba. Kada se karijesni proces proširi u toj meri da bakterije prodru u pulpu, dolazi do infekcije pulpe pri čemu se ona mora odstraniti (tzv. vađenje živca) a kanal zuba obraditi, dezinfikovati i napuniti biokompatibilnim materijalom. 

Kako mi u Radovanović Dent-u radimo endodonciju?

Da bi endodontska terapija bila uspešna moraju se ispoštovati brojne procedure. U našoj ordinaciji endodontska terapija se obavlja upotrebom koferdama (gumena barijera koja sprečava prodor pljuvačke a samim tim i bakterija u kanal korena zuba), magnifikacije (uveličanja-lupa), 2D i 3D rtg dijagnostike, apex lokatora (aparat koji određuje dužinu kanala), ručnih i mašinskih instrumenata za obradu kanala kao i biokompatibilnih materijala za definitivno punjenje kanala korena zuba.

– Šta još radimo? –

Ostale usluge

Protetika u ordinaciji Radovanović Dent u Požarevcu

Protetika

Stomatološka protetika predstavlja oblast stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih zuba.

Snimanje zuba u ordinaciji Radovanović Dent u Požarevcu

Rendgen dijagnostika

RTG dijagnostika predstavlja pomoćnu dijagnostičku metodu u dijagnostici oboljenja i plana terapije u stomatologiji.

Hirurgija u ordinaciji Radovanović Dent u Požarevcu

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je oblast stomatologije koja se bavi hirurškim intervencijama na mekim i koštanim tkivima u usnoj duplji.

Implantologija

Implantologija je oblast stomatologije koja se bavi ugradnjom dentalnih implantata u cilju rekonstrukcije izgubljenih zuba.

Estetska stomatologija u stomatološkoj ordinaciji Radovanović Dent u Požarevcu

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija je grana stomatologije koja se bavi poboljšanjem izgleda zuba i osmeha pacijenta kroz različite procedure.

Konzervativa u ordinaciji Radovanović Dent u Požarevcu

Konzervativno restaurativna terapija

Konzervativna terapija je oblast stomatologije koja se bavi rekonstrukcijom defekta dela zuba koji je kao posledica karijesnog procesa ili usled mehaničke traume (prelom zuba).

Dentalni turizam

Dentalni turizam je grana medicinskog turizma koja  pacijentima iz inostranstva  omogućuje da sebi priušte stomatološku terapiju istog kvaliteta a po dosta povoljnijim cenama. 

Dečija stomatologija

Decija stomatologija je oblast stomatologije koja se bazira na radu sa decom i koja zahteva stručnost i strpljenje.

Zakažite termin

Kliknite na dugme ispod, pozovite Radovanović Dent i zakažite termin već danas.